Förvaltningsplan för fågelskär i Natura 2000-områden i Vänern

Om publikationen

Löpnummer:
2019:18
Diarienummer:
512-11158-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport

– En rapport inom EU-projektet LIFE Vänern

En strategi för den långsiktiga skötseln av fågelskär i Vänerns Natura 2000-områden så de fortsättningsvis ska vara en god häckningsmiljö för kolonihäckande fåglar.

Kontakt