Förvaltningsplan för fågelskär i Natura 2000-områden i Vänern

Om publikationen

Löpnummer: 2019:18

Diarienummer: 512-11158-2019

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

– En rapport inom EU-projektet LIFE Vänern

En strategi för den långsiktiga skötseln av fågelskär i Vänerns Natura 2000-områden så de fortsättningsvis ska vara en god häckningsmiljö för kolonihäckande fåglar.

Kontakt