Fiskräkning vid Ålgårda kraftverk i Rolfsån 2014-2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:36
Diarienummer:
532-47525-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

Vid Ålgårda kraftverk i Rolfsån övervakas fiskvandring med hjälp av en automatisk fiskräknare som sitter vid omlöpet vid kraftverket.

Kontakt

Mikael Ljung

Fiskbiolog och utredare fiskeutredningsgruppen