Fiskräkning vid Ålgårda kraftverk i Rolfsån 2014-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:36

Diarienummer: 532-47525-2019

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Vid Ålgårda kraftverk i Rolfsån övervakas fiskvandring med hjälp av en automatisk fiskräknare som sitter vid omlöpet vid kraftverket.

Kontakt

Mikael Ljung

Fiskbiolog och utredare fiskeutredningsgruppen