Elfiske i Västra Götalands län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:33

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 316

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller resultatet från 152 lokaler som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2018. Tätheterna av öring och lax var på de allra flesta lokalerna normala eller under de normala.

Kontakt