Elfiske i Västra Götalands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:33
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
316
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten innehåller resultatet från 152 lokaler som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2018. Tätheterna av öring och lax var på de allra flesta lokalerna normala eller under de normala.

Kontakt