Eftersök av köldyngbagge

Om publikationen

Löpnummer:
2019:08
Diarienummer:
511-16820-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Dyngbaggar har inventerats på sammanlagt 13 platser, samtliga optimala för en artrik och värdefull dyngbaggefauna. Trots detta hittades endast 13 arter och inga köldyngbaggar.

Kontakt