Eftersök av köldyngbagge

Om publikationen

Löpnummer: 2019:08

Diarienummer: 511-16820-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Dyngbaggar har inventerats på sammanlagt 13 platser, samtliga optimala för en artrik och värdefull dyngbaggefauna. Trots detta hittades endast 13 arter och inga köldyngbaggar.

Kontakt