Byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagstiftningen, 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Uppföljning av byggnadsnämndernas tillämpning av PBL gällande god färg-, form- och materialverkan samt undantag för krav på asylboenden.

Kontakt