Byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagstiftningen, 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av byggnadsnämndernas tillämpning av PBL gällande god färg-, form- och materialverkan samt undantag för krav på asylboenden.

Kontakt