Bottenfauna i Västra Götalands län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:34

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 105

Publikationstyp: Rapport

Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten.

Kontakt