Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:29

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403–168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en redovisning av bostadsmarknadsläget i länets kommuner 2019. Analys och slutsatser.

Kontakt