Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:29
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403–168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en redovisning av bostadsmarknadsläget i länets kommuner 2019. Analys och slutsatser.

Kontakt