Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2019–2021

Om publikationen

Löpnummer:
2019:15
Diarienummer:
500-7198-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Rapportens framsida

Utredning av tillsynsbehovet enligt miljöbalken sammanställd av miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen och vattenavdelningen.

Kontakt