179 projekt som förändrar

Om publikationen

Löpnummer:
2019:45
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

179 projekt runt om i Västra Götaland har beviljats stöd från Länsstyrelsen för olika insatser för nyanlända och asylsökande. Det handlar om drygt 90 miljoner kronor som ska bidra till nyanländas etablering och en meningsfull väntan under tiden i asyl.

Insatserna har beviljats med stöd inom ramen för statsbidragen § 37, § 37a samt Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA) under åren 2018 och 2019. 

Denna projektkatalog sammanställer de 179 projekten. I katalogen finns även intervjuer med fyra av projekten där vi får veta mer om hur arbetet har gått, vad som varit utmaningar och vad som varit framgångsfaktorer.

Trevlig läsning!

Kontakt