Vattenkvalitet i skogsbäckar 1999-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2018:60

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

En analys av tidstrender i brukade och obrukade avrinningsområden i sydvästra Sverige.

Inom Länsstyrelsernas gemensamma delprogram ”Vattenkvalitet i skogsbäckar” analyseras vattenkemi i skogsbäckar i 3 län. Det pågår en återhämtning från försurning i ytvatten i nio av de tio områden i sydvästra Sverige, med 18-åriga tidsserier, som ingår i denna studie. Ingen skillnad i trender kunde dock påvisas mellan brukade och obrukade områden.

Kontakt