Vårda vattendragens kulturarv

Om publikationen

Löpnummer: 2018:15

Diarienummer: 436-20842-2013

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: Del 1:81 Del 2: 63

Publikationstyp: Rapport

Under tre år har nio län i södra Sverige tagit fram ett informationsmaterial om kulturhistoriskt värdefulla miljöer vid sjöar och vattendrag. Dessutom vårdat ett stort antal anläggningar och miljöer.

Rapporten är uppdelad i två skrifter med samma nr. En innehåller del I projektbeskrivning och del II länets vårdinsatser. Den andra skriften innehåller del III med informationsfolder och faktablad.

 

 

 

 

Del III - informationsfolder och faktablad.

Kontakt