VaKul Vattenförvaltning och Kulturmiljö Västra Götalands län 2010–2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:26

Diarienummer: 436-529-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport kan du läsa om projektet VaKul i Västra Götalands län. Vilka kunskapsunderlag om kulturmiljöer som tagits fram och hur de är tillgängliga via Webb-GIS och rapporter.

Samverkan mellan länen och vattendistrikten i södra Sverige beskrivs liksom samverkan mellan olika sakområden.

Kontakt