VaKul Vattenförvaltning och Kulturmiljö Västra Götalands län 2010–2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:26
Diarienummer:
436-529-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport kan du läsa om projektet VaKul i Västra Götalands län. Vilka kunskapsunderlag om kulturmiljöer som tagits fram och hur de är tillgängliga via Webb-GIS och rapporter.

Samverkan mellan länen och vattendistrikten i södra Sverige beskrivs liksom samverkan mellan olika sakområden.

Kontakt