Uppföljning av ostronört 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:24

Diarienummer: 519-40624-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av den hotade arten martorn inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

Kontakt