Uppföljning av ostronört 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:24
Diarienummer:
519-40624-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Uppföljning av den hotade arten martorn inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

Kontakt