Uppföljning av martorn 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:12

Diarienummer: 511-39543-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av lokaler med martorn i Västra Götalands län.

Kontakt