Uppföljning av Länsstyrelsens tillsyn 2015-2017, Tillsyn av kommunernas arbete enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581)

Om publikationen

Löpnummer:
2018:32
Diarienummer:
705-20143-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har under åren 2015-2017 genomfört verksamhetstillsyn i länets samtliga kommuner för att följa upp deras arbete enligt alkohol- och tobakslagen. I rapporten presenterar vi resultatet från tillsynen.

Kontakt