Uppföljning av Länsstyrelsens tillsyn 2015-2017, Tillsyn av kommunernas arbete enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581)

Om publikationen

Löpnummer: 2018:32

Diarienummer: 705-20143-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har under åren 2015-2017 genomfört verksamhetstillsyn i länets samtliga kommuner för att följa upp deras arbete enligt alkohol- och tobakslagen. I rapporten presenterar vi resultatet från tillsynen.

Kontakt