Trafikbuller vid bostadsbyggnader

Om publikationen

Löpnummer:
2018:59
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403–168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Detta planeringsunderlag innehåller Länsstyrelsens tolkningar, reflektioner och bedömningar över lagändringarna och förordningen i avseendet buller från spårtrafik och vägar.

Kontakt