Trafikbuller vid bostadsbyggnader

Om publikationen

Löpnummer: 2018:59

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403–168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 30

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Detta planeringsunderlag innehåller Länsstyrelsens tolkningar, reflektioner och bedömningar över lagändringarna och förordningen i avseendet buller från spårtrafik och vägar.

Kontakt