Tillsynsplan enligt miljöbalken 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:20

Diarienummer: 500-7367-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Obligatoriskt planeringsdokument för tillsyn enligt miljöbalken.

Kontakt