Tillsynsplan enligt miljöbalken 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:20
Diarienummer:
500-7367-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Obligatoriskt planeringsdokument för tillsyn enligt miljöbalken.

Kontakt