Spelproblem i fokus - Vad säger lagen, forskningen och praktiken?

Om publikationen

Löpnummer: 2018:10

Diarienummer: 706-3142-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Konferensrapport från den 1 februari 2018.
En bild av området spel om pengar utifrån ändringarna i lagstiftningen och det utökade ansvaret för socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

 

Kontakt