Rökfria skolgårdar – ett steg närmare ett Rökfritt Sverige 2025

Om publikationen

Löpnummer:
2018-41
Diarienummer:
705-40636-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

En kartläggning av skolgårdar i Västra Götalands län. Kartläggningen visar att det har skett en viss förbättring sedan förra kartläggningen 2013, men att arbetet måste intensifieras om vi vill nå Rökfritt Sverige 2025.

Kontakt