Rökfria skolgårdar – ett steg närmare ett Rökfritt Sverige 2025

Om publikationen

Löpnummer: 2018-41

Diarienummer: 705-40636-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

En kartläggning av skolgårdar i Västra Götalands län. Kartläggningen visar att det har skett en viss förbättring sedan förra kartläggningen 2013, men att arbetet måste intensifieras om vi vill nå Rökfritt Sverige 2025.

Kontakt