Risk- och sårbarhetsanalys 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:48

Diarienummer: 451-36381-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Redovisningen innehåller en sammanfattning av vad som är skyddsvärt i Västra Götalands län, vilka hot och risker som vi identifierat samt en beskrivning av åtgärder som ska minska länets sårbarhet.

Kontakt