Risk- och sårbarhetsanalys 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:48
Diarienummer:
451-36381-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Redovisningen innehåller en sammanfattning av vad som är skyddsvärt i Västra Götalands län, vilka hot och risker som vi identifierat samt en beskrivning av åtgärder som ska minska länets sårbarhet.

Kontakt