Riksintressen

Om publikationen

Löpnummer:
2018:46
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering

I rapporten förtydligas riksintressefrågornas hantering genom planeringsprocessen. Handläggarstödet ska fungera som ett hjälpmedel för både kommuner och regionala aktörer.

Kontakt