Riksintressen

Om publikationen

Löpnummer: 2018:46

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering

I rapporten förtydligas riksintressefrågornas hantering genom planeringsprocessen. Handläggarstödet ska fungera som ett hjälpmedel för både kommuner och regionala aktörer.

Kontakt