Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, ANDTS 2018 – 2021

Om publikationen

Löpnummer: 2018:39

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag

En regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel för 2018-2021 som är framtagen inom regional myndighetssamverkan ”Västra Götalandssamverkan mot droger”

Kontakt