Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, ANDTS 2018 – 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2018:39
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag

En regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel för 2018-2021 som är framtagen inom regional myndighetssamverkan ”Västra Götalandssamverkan mot droger”

Kontakt