Rapport om byggnadsnämndernas tillsyn och tillämpning av plan- och bygglagen under 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Redogörelse för kommunernas tillsyn och tillämpning av plan och Bygglagen.

Kontakt