Provfiske Östen 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:54

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län utför provfiske i skyddade områden för analys och kvantifiering av fisksamhället.

Kontakt