Provfiske i Nolbyälvens avrinningsområde 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:36
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av kräftprovfisken och elfiske i Nolbyälvens avrinningsområde, med syftet att undersöka flodkräftbestånden samt signalkräftans utbredning i Rörviken, Stora Le.

Kontakt