Provfiske i Nolbyälvens avrinningsområde 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:36

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av kräftprovfisken och elfiske i Nolbyälvens avrinningsområde, med syftet att undersöka flodkräftbestånden samt signalkräftans utbredning i Rörviken, Stora Le.

Kontakt