Provfiske i Nolbyälvens avrinningsområde 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:36

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Kräftprovfisken och elfiske i Nolbyälvens avrinningsområde, med syftet att undersöka flodkräftbestånde samt signalkräftans utbredning i Rörviken, Stora Le.

Sammanställning av kräftprovfisken i Nolbyälvens avrin-ningsområde, med syftet att undersöka flodkräftbestån-den samt signalkräftans utbredning i Rörviken, Stora Le.

Kontakt