Om kvinnor och män i Västra Götalands län – en statistikbok 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:38

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Regional statistik som är könsuppdelad inom kategorierna hälsa, utbildning, barn och familj, förvärvsarbete, inkomst, kriminalitet samt makt och inflytande.

Kontakt