Naturvärdesinventering för Stigfjordens naturvårdsområde Delområde: Kalvöfjorden och södra Orustkusten

Om publikationen

Löpnummer:
2018:03
Diarienummer:
511-12659-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
243
Publikationstyp:
Rapport

Naturvärdesinventering av landmiljöerna i de norra delarna av Stigfjordens naturvårdsområde. Konsultuppdrag utfört under fältsäsongen 2017.

Kontakt