Naturvärdesinventering för Stigfjordens naturvårdsområde Delområde: Kalvöfjorden och södra Orustkusten

Om publikationen

Löpnummer: 2018:03

Diarienummer: 511-12659-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 243

Publikationstyp: Rapport

Naturvärdesinventering av landmiljöerna i de norra delarna av Stigfjordens naturvårdsområde. Konsultuppdrag utfört under fältsäsongen 2017.

Kontakt