Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning

Om publikationen

Löpnummer: 2018:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 131

Publikationstyp: Rapport

Hur man på ett naturanpassat sätt kan hålla kvar vatten i landskapet så att risken för översvämning nedströms minskar. Organisation, planering, underlag och exempel på åtgärder.

Kontakt