När de ordinarie kanalerna inte fungerar eller räcker till

Om publikationen

Löpnummer:
2018:57
Diarienummer:
457-45586-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Publikationens framsida

Kriskommunikation under svåra förhållanden – en vägledning

En vägledning som kan hjälpa kommuner, myndigheter och andra att planera för lägen då de ordinarie kanalerna inte fungerar eller räcker till.

Vägledningen erbjuder goda råd och checklistor för vad som är bra att komma ihåg eller åtgärda före en samhällsstörning har inträffat samt under en pågående händelse.

Vägledningen vänder sig särskilt till kommunikatörer, men även andra kan ha nytta av dokumentet som är tänkt att vara en ”hjälp till självhjälp”.

Kontakt