Miljöövervakning av gaddsteklar i Västra Götaland 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:34

Diarienummer: 502-5118-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

Publikationsframsida

16 ekorutor övervakades för gaddsteklar med hjälp av färgskålar och pollinatörsslingor 2017 för att få en överblick av situationen i länet. Antalet arter per lokal är ganska stabilt under de sju år som övervakningen pågått.

Kontakt