Miljöövervakning av gaddsteklar i Västra Götaland 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:34
Diarienummer:
502-5118-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Publikationsframsida

16 ekorutor övervakades för gaddsteklar med hjälp av färgskålar och pollinatörsslingor 2017 för att få en överblick av situationen i länet. Antalet arter per lokal är ganska stabilt under de sju år som övervakningen pågått.

Kontakt