Miljömålsbedömning 2018 för Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:58

Diarienummer: 43059-2018

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Den årliga uppföljningen av de 15 miljömålen samt generationsmålet.

Kontakt