Miljömålsbedömning 2018 för Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:58
Diarienummer:
43059-2018
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport

Den årliga uppföljningen av de 15 miljömålen samt generationsmålet.

Kontakt