Mätkampanj 2017 - Miljögifter i ytvattenförekomster

Om publikationen

Löpnummer: 2018:44

Diarienummer: 502-33379-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller analysresultat ifrån mätkampanj 2017 och regional miljöövervakning 2017. Analyserna genomfördes för att identifiera förekomst av miljöfarliga ämnen som har gränsvärde i HVMFS 2013:19 och som ingår i bedömningen av kemisk och ekologiska status i ytvattenförekomster.

Kontakt