Mätkampanj 2017 - Miljögifter i ytvattenförekomster

Om publikationen

Löpnummer:
2018:44
Diarienummer:
502-33379-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten innehåller analysresultat ifrån mätkampanj 2017 och regional miljöövervakning 2017. Analyserna genomfördes för att identifiera förekomst av miljöfarliga ämnen som har gränsvärde i HVMFS 2013:19 och som ingår i bedömningen av kemisk och ekologiska status i ytvattenförekomster.

Kontakt