Marint mikroskopiskt skräp längs Bohuskusten 2015 - i jämförelse med tidigare studier 2013 och 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2018:28
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

Resultat av mikroskräpmätningar från 14 lokaler längs Bohuskusten 2015 i jämförelse med tidigare resultat från samma lokaler. Mätningar från utsläppsvatten från fyra kommunala reningsverk.

Kontakt