Marint mikroskopiskt skräp längs Bohuskusten 2015 - i jämförelse med tidigare studier 2013 och 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2018:28

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Resultat av mikroskräpmätningar från 14 lokaler längs Bohuskusten 2015 i jämförelse med tidigare resultat från samma lokaler. Mätningar från utsläppsvatten från fyra kommunala reningsverk.

Kontakt