Klimatanpassning – Åtgärder inom värdetrakter för skyddsvärda träd

Om publikationen

Löpnummer:
2018:22
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
386
Publikationstyp:
Rapport

I ett förändrat klimat kommer många arter ha svårt att flytta sig. Rapporten redovisar resultaten av en GIS-analys som syftar till att binda ihop värdekärnor och värdetrakter för skyddsvärda träd.

Kontakt