Klimatanpassning – Åtgärder inom värdetrakter för skyddsvärda träd

Om publikationen

Löpnummer: 2018:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 386

Publikationstyp: Rapport

I ett förändrat klimat kommer många arter ha svårt att flytta sig. Rapporten redovisar resultaten av en GIS-analys som syftar till att binda ihop värdekärnor och värdetrakter för skyddsvärda träd.

Kontakt