Kalklerskifferhällar med klottegellav i Dalsland

Om publikationen

Löpnummer: 2018:34

Diarienummer: 511-5306-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Återbesök på 18 av 25 tidigare kända platser med förekomster i landskapet. Laven finns kvar på tio platser varav flera utgörs av mycket rikliga förekomster. Några av lokalerna håller på att växa igen och där rekommenderas bortskrapning/krattning av moss- och lavtäcket.

Kontakt