Kalklerskifferhällar med klottegellav i Dalsland

Om publikationen

Löpnummer:
2018:34
Diarienummer:
511-5306-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

Återbesök på 18 av 25 tidigare kända platser med förekomster i landskapet. Laven finns kvar på tio platser varav flera utgörs av mycket rikliga förekomster. Några av lokalerna håller på att växa igen och där rekommenderas bortskrapning/krattning av moss- och lavtäcket.

Kontakt