Inventering av vildbin - Riktade sök i Dalsland och Karlsborg

Om publikationen

Löpnummer:
2018:42
Diarienummer:
511-8627-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapport om vildbin

Under säsongen 2017 utfördes riktade sök efter vildbin i tre områden i Västra Götalands län. Trakterna kring Ånimskog bedömdes som det område med högst naturvärden

Kontakt