Inventering av vildbin - Riktade sök i Dalsland och Karlsborg

Om publikationen

Löpnummer: 2018:42

Diarienummer: 511-8627-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Bild på rapport om vildbin

Under säsongen 2017 utfördes riktade sök efter vildbin i tre områden i Västra Götalands län. Trakterna kring Ånimskog bedömdes som det område med högst naturvärden

Kontakt