Inventering av strandpadda/stinkpadda i Lysekils kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2018:07
Diarienummer:
511-3227-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Under inventeringen 2017 av stinkpadda/strandpadda i Lysekils kommun besöktes 25 öar eller fastlandsdelar fördelat på fyra rutor. Paddyngel noterades på fyra öar fördelade på sju hällkar med en uppskattning av totalt
5 000 yngel.

Kontakt