Inventering av strandpadda/stinkpadda i Lysekils kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2018:07

Diarienummer: 511-3227-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Under inventeringen 2017 av stinkpadda/strandpadda i Lysekils kommun besöktes 25 öar eller fastlandsdelar fördelat på fyra rutor. Paddyngel noterades på fyra öar fördelade på sju hällkar med en uppskattning av totalt
5 000 yngel.

Kontakt