Inventering av skyddsvärda träd i Färgelanda kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2018:37
Diarienummer:
511-29013-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

I de inventerade rutorna i framförallt Färgelanda kommun hittades 222 skyddsvärda träd. Nio värdefulla områden beskrivs.

Kontakt