Inventering av skyddsvärda träd i Färgelanda kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2018:37

Diarienummer: 511-29013-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

I de inventerade rutorna i framförallt Färgelanda kommun hittades 222 skyddsvärda träd. Nio värdefulla områden beskrivs.

Kontakt