Inventering av skyddsvärda träd i Bengtsfors kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2018:06
Diarienummer:
511-5307-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

I Bengtsfors kommun noterades 475 skyddsvärda träd. Av dessa hade 202 en stamdiameter över 1 meter. Av de alla noterade skyddsvärda träden hade 69 välutvecklade håligheter.

Kontakt