Inventering av skyddsvärda träd i Bengtsfors kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2018:06

Diarienummer: 511-5307-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

I Bengtsfors kommun noterades 475 skyddsvärda träd. Av dessa hade 202 en stamdiameter över 1 meter. Av de alla noterade skyddsvärda träden hade 69 välutvecklade håligheter.

Kontakt