Inventering av brynia, fågelfotsmossa, mikroskapania och timmerskapania

Om publikationen

Löpnummer: 2018:25

Diarienummer: Diarienummer 511-32529-2016

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 73

Publikationstyp: Rapport

Inventering av de hotade mossorna brynia, fågelfotsmossa, mikroskapania och timmerskapania i Västra Götalands län.

Kontakt