Inventering av brynia, fågelfotsmossa, mikroskapania och timmerskapania

Om publikationen

Löpnummer:
2018:25
Diarienummer:
Diarienummer 511-32529-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
73
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av de hotade mossorna brynia, fågelfotsmossa, mikroskapania och timmerskapania i Västra Götalands län.

Kontakt