Inventering av 12 kända lokaler med läderbagge

Om publikationen

Löpnummer:
2018:04
Diarienummer:
511-11129-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Läderbagge inventerades på 12 gamla lokaler och återfanns på 9 av dem.

Kontakt