Inventering av 12 kända lokaler med läderbagge

Om publikationen

Löpnummer: 2018:04

Diarienummer: 511-11129-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Läderbagge inventerades på 12 gamla lokaler och återfanns på 9 av dem.

Kontakt