Integrerade arbetssätt inom psykisk hälsa och missbruk/beroende

Om publikationen

Löpnummer: 2018:49

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Regional konferens i Västra Götaland till stöd för ett integrerat arbetssätt och samordnad individuell plan (SIP) för personer med psykisk ohälsa och miss-bruk/beroende

Kontakt