Integrerade arbetssätt inom psykisk hälsa och missbruk/beroende

Om publikationen

Löpnummer:
2018:49
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Regional konferens i Västra Götaland till stöd för ett integrerat arbetssätt och samordnad individuell plan (SIP) för personer med psykisk ohälsa och miss-bruk/beroende

Kontakt