Hävd i slåtterängar – Miljöövervakning i Västra Götalands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:05
Diarienummer:
502-4827-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

Hävden mättes på 25 slumpade slåtterängar i länet och de hade i medelvärde 6,5 cm kvarstående gräsmängd. Extra slåtterängar i Göteborgs kommun har övervakats.

Kontakt