Hävd i slåtterängar – Miljöövervakning i Västra Götalands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:05

Diarienummer: 502-4827-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Hävden mättes på 25 slumpade slåtterängar i länet och de hade i medelvärde 6,5 cm kvarstående gräsmängd. Extra slåtterängar i Göteborgs kommun har övervakats.

Kontakt