Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Handbok för kommunalt RSA-arbete

Om publikationen

Löpnummer:
2018:62
Diarienummer:
451-5313-2015
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
112
Publikationstyp:
Rapport

Denna handbok beskriver en arbetsgång och presenterar ett antal hjälpmedel för att genomföra arbetet med risk- och sårbarhetsanalys i en kommun.

Kontakt