Handbok för kommunalt RSA-arbete

Om publikationen

Löpnummer: 2018:62

Diarienummer: 451-5313-2015

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

Denna handbok beskriver en arbetsgång och presenterar ett antal hjälpmedel för att genomföra arbetet med risk- och sårbarhetsanalys i en kommun.

Kontakt