Förvaltningsplan för varg, lodjur och kungsörn 2015-2019

Om publikationen

Löpnummer: 2018:09

Diarienummer: 511-20702-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Reviderad juni 2018.

Förvaltningsplanen beskriver förutsättningarna för rovdjursförvaltningen, nuläget för rovdjurssituationen i Västra Götalands län och målet med förvaltningen.

Kontakt