Förvaltningsplan för varg, lodjur och kungsörn 2015-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2018:09
Diarienummer:
511-20702-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Reviderad juni 2018.

Förvaltningsplanen beskriver förutsättningarna för rovdjursförvaltningen, nuläget för rovdjurssituationen i Västra Götalands län och målet med förvaltningen.

Kontakt