Förutsättningar för att öka ekologiskt nötkött i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2018:45

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Rapporten belyser resurser och marknadspotential för lönsamt ekologiskt nötkött i Västra Götaland. Ger en bild av möjligheter och svårigheter i den ekologiska nötköttsproduktionen.

Kontakt