Försurningskänsligt grundvatten i Västra Götalands län. Utvärdering av undersökningar 1985-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2018:31

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 144

Publikationstyp: Rapport

I Västra Götalands län bedrivs regional miljöövervakning av försurningskänsligt grundvatten sedan 1990-talet. Övervakningsprogrammet omfattar ca 20 intensiva provtagningsstationer som provtas årligen. Under en period omfattade programmet även 110 stationer som provtogs en eller ett fåtal gånger. I rapporten redovisas en utvärdering av hur miljötillståndet i grundvattnet har förändrats över tid med avseende på försurning samt en revidering av övervakningsprogrammet.

 

Kontakt