Försurning och kalkning i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:23

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten inom Västra Götalands län 2017. Rapporten är en sammanfattning av 2017 års kalkning och effektuppföljning i Västra Götalands län.

Kontakt