Flodpärlmusslans status i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

En inventering av sex av länets musselvattendrag 2017.

Under 2017 genomfördes inventeringar av flodpärlmusslor i sex vattendrag i Västra Götalands län.

Kontakt