Flodpärlmusslans status i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:18
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

En inventering av sex av länets musselvattendrag 2017.

Under 2017 genomfördes inventeringar av flodpärlmusslor i sex vattendrag i Västra Götalands län.

Kontakt