Elfordon och laddinfrastruktur - en vägledning för kommuner

Om publikationen

Löpnummer: 2018:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Vägledningsmaterial med information om laddinfrastruktur och elfordon framtaget inom projektet E-West.

Rapportansvarig: Lina Hadartz, Enheten för miljö- och klimatsamverkan.

Kontakt